Workshop API

Workshop rond API

Op 11 mei heeft Sodexo een workshop georganiseerd met betrekking tot de API die Sodexo in de toekomst wenst uit te rollen. Het is immers belangrijk dat wij dit zo goed als mogelijk implementeren op basis van jullie behoeften. Een 15-tal ondernemingen hebben deelgenomen.

Wij geven de conclusies van deze workshop graag aan jullie mee.

Wat is een API ?

Een API zorgt ervoor dat tussen het systeem van de erkende onderneming en het systeem van Sodexo op automatische wijze aan gegevensuitwisseling gedaan kan worden. M.a.w. wat u bijv. als erkende onderneming ingeeft in uw systeem, wordt ook automatisch in het systeem van Sodexo geplaatst.

Context:

Sodexo zal een API ontwikkelen voor  het Vlaamse Gewest, in het kader van het promoten van de elektronische dienstencheque.

De API heeft dus in eerste instantie als doel om voor jullie het beheer van elektronische dienstencheques te vereenvoudigen.

Sodexo zal werken met een gefaseerde aanpak:

In een eerste fase zullen een beperkt aantal basisfunctionaliteiten beschikbaar worden gesteld die vandaag ook al bestaan in de Beveiligde Zone. Deze functionaliteiten worden bepaald op basis van jullie input tijdens de workshop.

Zo kunnen wij evalueren in welke mate de API door jullie gebruikt worden, of er nog onvoorziene zaken opduiken, wat het soort support is waarvoor jullie Sodexo nodig hebben,….

Nadien bekijken we of en welke aanpassingen nodig zijn..

Rondvragen:

  • Wat verwachten jullie van API binnen het bedrijf? Wat zouden jullie hier concreet mee willen doen?
  • Gelet op de context, wat zijn voor de ondernemingen de belangrijkste functionaliteiten in het kader van het beheer van elektronische dienstencheques?

Op basis van deze rondvraag, werden de volgende functionaliteiten en priorisering geïdentificeerd door de aanwezige erkende ondernemingen:

  • Beheer van elektronische prestaties
  • Beheer van werknemers
  • Beheer van afgiftes

Sodexo is op basis van deze input gestart met de technische en functionele analyses. Zodra deze zijn afgerond, wordt er naar de erkende ondernemingen gecommuniceerd  omtrent de API en zullen de verdere acties nodig voor de implementering ondernomen worden.