Bedankt voor jullie deelname aan de Webinars elektronische dienstencheques!

Zoals u hieronder reeds kon lezen konden jullie in juni deelnemen aan één van onze eerste 3 webinar sessies. Deze webinars hadden als onderwerp de elektronische dienstencheques. Zo’n 200 medewerkers van erkende ondernemingen hebben zich hiervoor ingeschreven.

Tijdens deze presentaties zijn we ingegaan op de verschillende tools en communicatiemiddelen van sodexo om u, uw klanten en uw werknemers te ondersteunen bij de overschakeling naar en het gebruik van elektronische dienstencheques.

Voordeel van deze webinars is dat u zich niet hoeft te verplaatsen! U hoeft zich enkel in te schrijven en op de webinar link te klikken om deel te nemen. Tijd gespaard dus!

  • 97% van de deelnemers vindt de webinar voor herhaling vatbaar
  • 75% van de deelnemers vindt dat de inhoud van de webinar vrijwel of volledig aan de verwachtingen voldoet, voor 3% van de deelnemers voldoet de webinar niet aan de verwachtingen
  • Iedereen toonde zich enthousiast om de blog hoogtijd.be snel te consulteren en/of te delen met collega’s !

Bedankt voor jullie reacties en vragen tijdens de sessies.!  Die info kunnen  we zeker gebruiken naar de toekomst toe!

Wij komen  graag even terug op een aantal veel gestelde vragen:

Wat wordt er gedaan bij klanten die geen email of computer hebben. Zoals het oudere publiek?
Voor dit publiek is de aftekenlijst, te vinden via de toolbox, zeer handig. De feedback die wij immers vaak kregen is dat zij zich zorgen maken om het feit dat zij niet aan de “virtuele” elektronische cheques kunnen en daarom niet steeds bereid zijn om over te schakelen naar elektronisch. Zij hebben namelijk liever iets in de hand. Met de aftekenlijst krijgen zij terug iets tastbaars en kunnen zij de prestaties tevens bevestigen via handtekening. Deze lijst kunnen ze dan ook bijhouden om de prestaties (en dus de betalingen die hier tegenover staan) op te volgen. Zij krijgen zo een waarborg dat de huishuidhulp gepresteerd heeft en dat hiervoor één of meerdere cheques werden toegekend.

 

Link naar de aftekenlijst: https://hoogtijdblog.files.wordpress.com/2017/04/recap-prest-nl.pdf

Klopt het dat bij wijzigen van een prestatie wel nog de bevestiging nodig is van de klant ?

 Dankzij de uitbreiding van de automatische bevestiging, worden sinds december 2016 tevens de prestaties die ingegeven worden door de erkende onderneming automatisch bevestigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de meeste prestaties na verloop van maximum 9 dagen verwerkt worden. Bij een wijziging van een prestatie door de erkende onderneming echter, in de meeste gevallen na betwisting door de gebruiker, moet de gebruiker echter de kans krijgen om deze gewijzigde prestatie uitdrukkelijk te bevestigen aangezien het hier om een prestatie gaat die verschilt van de initieel ingegeven prestatie.

Wij werken zowel met papieren als elektronische dienstencheques, toch merken wij dat klanten dit niet goed opvolgen (lege portefeuille, prestaties die manueel ingegeven werden worden niet bevestigd enz…) en dit brengt veel extra werk mee voor de erkende onderneming.

Sodexo en de Vlaamse overheid begrijpen dat dit een punt is dat in het verleden voor frustraties kon zorgen bij ondernemingen. Dat blijkt ook uit de onze studies, workshops, roadshows en overlegmomenten die wij met de sector organiseerden. Daarom werden in eerste instantie de beheermogelijkheden en de communicatie in de Beveiligde Zone van de gebruiker aangepast. Ook werd zoals hierboven reeds meegegeven, de automatische bevestiging uitgebreid.

Hier laten we het niet bij: om uw klanten nog beter te begeleiden, zullen wij ,dit jaar nog, een project uitrollen die ervoor zal zorgen dat uw klanten bijkomende notificaties krijgen in de Beveiligde Zone en de mobiele applicatie voor gebruikers. Indien de portefeuille leeg is of bijna leeg is, kan uw klant hiervan op de hoogte gesteld worden via een pop-up notificatie in de applicatie of een duidelijke herinneringsboodschap in de Beveiligde Zone. Dit geldt ook voor de prestaties die nog bevestigd moeten worden. Overtuig daarom ook zeker uw klanten om gebruik te maken van de mobiele app voor gebruikers!

Konden jullie  de webinars niet bijwonen of willen jullie de presentatie graag  delen met medewerkers ?

Open het document en sla ze op in uw bestanden! Webinar Promotie eDC Roadshow 2017

Of u kan de webinar tevens hieronder bekijken (vanaf min. 7:00) en opslaan :