Doorgeven van vakantieperiode door de gebruiker in de Beveiligde Zone

Zoals u weet wordt het overgrote deel van de elektronische prestaties vandaag automatisch bevestigd. Prestaties die ingegeven worden door de huishoudhulp of door de erkende onderneming worden automatisch bevestigd na verloop van maximum 9 werkdagen.

Wij krijgen af en toe vragen van erkende ondernemingen in verband met prestaties die na verloop van 9 werkdagen nog niet bevestigd werden.

Dit kan het gevolg zijn van:

  • een prestatie die gewijzigd werd (bijv. bij betwisting door de gebruiker)
  • een periode van afwezigheid, ingegeven door de gebruiker

In het tweede geval geeft de gebruiker een periode van afwezigheid in, in de Beveiligde Zone. Dit zorgt ervoor dat de periode van automatische bevestiging verlengd wordt met deze periode van afwezigheid.

Opgelet: dit betekent niet dat de huishoudhulp tijdens deze periode niet bij de gebruiker moet werken. Dit laat de gebruiker wel toe om bij thuiskomst de modaliteiten van de prestatie kan nagaan vooraleer hij deze bevestigt.

Sodexo vraagt bij het opgeven van deze periode van afwezigheid steeds dat de gebruiker zijn erkende onderneming hierover dient  in te lichten. Ook u als Erkende Onderneming kan uw klanten eraan herinneren dat periodes van afwezigheid steeds gemeld moet worden.