Percentage van uitgegeven elektronische dienstencheques voor het eerst boven de 50 %

In de maand juli waren 52,6 % van de uitgegeven dienstencheques elektronisch. Hiermee wordt voor het eerst de belangrijke psychologische grens van 50 % overschreden ! Aan de start van het nieuwe regionale dienstenchequesysteem ging het nog om een percentage van om en bij de 28%. Teken dus dat de inspanningen van de verschillende actoren vruchten afwerpen !

Laat ons alvast op dit elan verder gaan!

Voor een volledig overzicht, kunnen jullie hieronder ook de percentages per provincie vinden :

Provincie % E-DC
Antwerpen 58,91%
Limburg 46,05%
Oost-Vlaanderen 58,06%
Vlaams-Brabant 47,10%
West-Vlaanderen 47,72%