Bestelmodule Beveiligde Zone: welk type dienstencheques ontvangt de gebruiker ?

Bestelmodule Beveiligde Zone

Zoals u weet kan een gebruiker vandaag gebruik maken van onze bestelmodule, beschikbaar via zijn Beveiligde Zone. Deze bestelmodule laat de gebruiker toe om dienstencheques te bestellen via de online betaalmodule of specifieke instructies te ontvangen voor het plaatsen van een overschrijving.

Voorkeur type dienstencheques (elektronisch of papier) in profiel gebruiker

Elke gebruiker beschikt over een welbepaalde voorkeur van type dienstencheque binnen zijn persoonsgegevens. Deze voorkeur kan hij aangeven bij inschrijving. Hij kan deze voorkeur ook steeds aanpassen via zijn persoonsgegevens in de Beveiligde Zone. Sodexo baseert zich op deze voorkeur bij de verwerkingen van bestellingen.

Type dienstencheques wijzigen bij bestelling

Tijdens het bestelproces via de bestelmodule, kan de gebruiker er uitzonderlijk voor opteren om voor een welbepaalde bestelling een ander type dienstencheques te bestellen. Zo niet wordt het type dienstencheques aangemaakt die als voorkeur werd aangegeven in zijn persoonsgegevens.

Voorbeeld: een gebruiker heeft binnen zijn persoonsgegevens de voorkeur “papier” aangegeven, maar geeft bij een bestelling via de bestelmodule aan elektronische dienstencheques te willen ontvangen.

Opgelet: Opteren voor een ander type dienstencheques bij een bestelling via de bestelmodule, betekent niet dat de gebruiker definitief het gewenste type dienstencheques aanpast. De voorkeur wordt hier niet door gewijzigd. Indien de gebruiker zijn voorkeur wenst te wijzigen, en bijv. in het vervolg steeds elektronische dienstencheques wenst te ontvangten, dient hij zijn voorkeur te wijzigen via zijn persoonsgegevens in de Beveiligde Zone.