Tevredenheidsenquête gebruikers dienstencheques 2017

Het is voor ons belangrijk om zo goed en zo gericht mogelijk tegemoet te komen aan de vragen en de behoeften van de gebruikers van dienstencheques. Deze gebruikers zijn immers begunstigden van subsidies, en moeten zo vlot mogelijk hun toegang tot de subsidie-instrumenten kunnen vinden.

In mei 2017 lieten we een tevredenheidsenquête uitvoeren bij gebruikers van de dienstencheques. We waren heel blij met de resultaten maar blijven ons bewust dat er een aantal aandachtspunten zijn waarop we moeten blijven werken.

We wilden u echter deze informatie niet onthouden. U kan hierbij een link terugvinden naar deze enquête. Veel leesgenot!