Een terugblik op de verschillende EDC acties

Van een federaal dienstenchequesysteem naar een geregionaliseerd dienstenchequesysteem. Het is ondertussen reeds 2 jaar geleden. In die periode heeft Sodexo, in samenwerking met de Vlaamse Overheid, een aantal initiatieven gelanceerd met het oog op een optimalisering van het gebruik en het beheer van elektronische dienstencheques. Met resultaat, want het percentage elektronsiche dienstencheques werd sindsdien verdubbeld. Historisch gezien een meer dan puike evolutie.

Deze acties steun(d)en vooral ook op de input van jullie, de erkende ondernemingen. Via enquêtes, workshops, gesprekken en overlegplatformen kregen wij een zicht op jullie behoeften, noden en bekommernissen. Zonder jullie was dit dus niet mogelijk geweest.

En acties hebben wij ondernomen! Voor een terugblik kunnen jullie hier een zicht krijgen op de verschillende genomen initiatieven:

Acties en ontwikkelingen EDC

Wij zijn samen met jullie en de Vlaamse Overheid overtuigd van de vele voordelen van het elektronische systeem en gaan dan ook graag verder met jullie de uitdaging aan om gebruikers attent te maken op het nut van dit systeem, rekening houdend met de bestaande aandachtspunten. Doen we samen verder!