Initiatief in de schijnwerper : actie Dienstenaanhuis

In 2018 wil Dienstenaanhuis vol inzetten op de elektronische dienstencheques.

Omdat elke overschakeling een stap vooruit is voor de ganse organisatie, stelt Dienstenaanhuis daar ook iets tegenover.  Zij gaan de volgende uitdaging aan:

Dienstenaanhuis stort 1 euro voor :

  • elke klant die omschakelt van papieren naar elektronische dienstencheques
  • elke nieuwe klant die opstart en kiest voor elektronische dienstencheques

 tussen 01 maart 2018 en 30 juni 2018 aan:

 think pink

EN

De regio die het meeste mensen heeft overtuigd om over te schakelen (procentueel) mag  twee goede doelen kiezen die zullen worden gesponsord in 2019

Om deze actie kracht bij te zetten heeft Dienstenaanhuis ook tal van extra zaken ondernomen:

–          Elke kantoorverantwoordelijke belt elke dag 5 klanten en 1 huishoudhulp op om heb te overtuigen over te schakelen naar EDC

–          Elke klant die nog met papieren cheques werkt krijgt een brief van zijn/haar huishoudhulp met de kadering van de actie gekoppeld aan Think-Pink, de vraag om over te schakelen, de voordelen van elektronische dienstencheques, de folder rond hoe overschakelen én een papieren overschakelformulier. Klanten kunnen ervoor kiezen om dit elektronisch te wijzigen of het papieren formulier op te sturen

–          Elke huishoudhulp krijgt zelf ook een brief om hen te wijzen op de voordelen die elektronische cheques hebben voor hen, en de voordelen voor de klanten, zodat zij ook actief mee de klanten kunnen overtuigen.

–          De actie wordt ook zichtbaar gemaakt via affiches in de kantoren, aangepaste e-mailhandtekeningen, ballonnen en vlaggen van Think-Pink, website, sociale media, etc.

–          Er wordt een maandelijkse tussenstand opgemaakt om de competitie wat aan te zwengelen tussen de verschillende regio’s.

–          Er wordt een soort van FAQ en argumentatielijst opgesteld voor de kantoorverantwoordelijken waaruit ze inspiratie kunnen putten om moeilijk overtuigbare klanten alsnog te overtuigen van de voordelen van elektronische cheques.

Thinkpink Dienstenaanhuis