Online betaling dienstencheques : verduidelijking transactiekosten

Sinds vorige zomer kunnen gebruikers hun dienstencheques bestellen door middel van een online betaling. Zo beschikken zij onmiddellijk over de bestelde elektronische dienstencheques. Wanneer ze met overschrijving betalen, moeten ze altijd even wachten tot we de betaling op de dienstencheques rekeningen ontvangen hebben. We voerden deze nieuwe betalingsmodaliteit als pilootproject in om gebruikers een extra betaalmogelijkheid te bieden én om na te gaan of deze mogelijkheid het aantal gebruikers van elektronische dienstencheques deed toenemen. Dat deze nieuwe methode beschikbaar werd, veranderde niets aan de oorspronkelijke betaalmethode via overschrijving. Meer dan 97% van de mensen maken hier nog steeds gebruik van.

Wanneer een gebruiker de nieuwe online betaalmethode wil gebruiken, laten we voor de betaling duidelijk zien hoeveel bijkomende kosten tijdens de transactie zelf door de zogenaamde Payment Service Provider of PSP – het bedrijf dat zorgt voor de technische realisatie van de online betaling – worden aangerekend. De prijs die de gebruiker aan ons moet betalen zodat wij een dienstencheque kunnen aanmaken is wettelijk vastgelegd. Een dienstencheque bestaat naast de bijdrage van de gebruiker ook uit een subsidie, die we enkel kunnen toevoegen als wij van de gebruiker het volledige verschuldigde bedrag ontvangen hebben. Wanneer de kosten van de PSP worden afgehouden, ontvangen we minder dan het correcte bedrag op de rekening en mogen we zelfs geen dienstencheques aanmaken. We maken overigens geen enkele winst op de bestelling van cheques via online betaling.

Voor de duidelijkheid willen we een nuance aanbrengen bij wat recent in sommige media werd gemeld: er wordt geen vaste transactiekost aangerekend bij het gebruik van de online betaling. De door de PSP aangerekende kosten per bestelling zijn afhankelijk van het aantal bestelde dienstencheques en het gehanteerde betaalmiddel. Hieronder geven we een paar voorbeelden.

Wat u moet weten is dat de door de PSP aangerekende transactiekost uit de volgende elementen bestaat:

  • een afwikkelingsvergoeding (dit is de vergoeding die aan de uitgever van de betaalkaart, dus VISA, Mastercard of Bancontact, betaald wordt voor elke transactie)
  • de bancaire kosten (dit zijn de kosten van de behandeling van de betaling door uw bank)
  • de commissiekost voor de PSP

Dit zorgt heel concreet voor de volgende transactiekosten :

Bancontact: 0,10 EUR per transactie en 0,5% van het totale bedrag van de bestelling

Voorbeeld: Voor een online betaling met Bancontact van 10 dienstencheques met een waarde van 9 EUR betaalt de gebruiker 0,10 EUR voor de transactie én 0,5% van de bestelling van 90 EUR, of nog 0,45 EUR, voor een totale transactiekost van 0,55 EUR.

Mastercard/Visa: 0,10 EUR per transactie en 1,05% van het totale bedrag van de bestelling

Voorbeeld: Voor een online betaling 10 dienstencheques met een waarde van 9 EUR betaalt de gebruiker dus 0,10 EUR voor de transactie én 1,05% van 90 EUR, of nog 0,95 EUR voor een totale transactiekost van 1,05 EUR.

We begrijpen heel goed dat gebruikers dit een dure zaak vinden en moeilijk begrijpen dat moderne betaalmiddelen extra kosten. We zijn daarom actief de verschillende marktmogelijkheden aan het bestuderen inzake online betaling. We hopen dat dit zal resulteren in goedkopere en gebruiksvriendelijke oplossingen voor onze gebruikers.