Online betaling dienstencheques : verduidelijking transactiekosten

Sinds vorige zomer kunnen gebruikers hun dienstencheques bestellen door middel van een online betaling. Zo beschikken zij onmiddellijk over de bestelde elektronische dienstencheques. Wanneer ze met overschrijving betalen, moeten ze altijd even wachten tot we de betaling op de dienstencheques rekeningen ontvangen hebben. We voerden deze nieuwe betalingsmodaliteit als pilootproject in om gebruikers een extra betaalmogelijkheid te bieden én om na te gaan of deze mogelijkheid het aantal gebruikers van elektronische dienstencheques deed toenemen. Dat deze nieuwe methode beschikbaar werd, veranderde niets aan de oorspronkelijke betaalmethode via overschrijving. Meer dan 97% van de mensen maken hier nog steeds gebruik van.

Wanneer een gebruiker de nieuwe online betaalmethode wil gebruiken, laten we voor de betaling duidelijk zien hoeveel bijkomende kosten tijdens de transactie zelf door de zogenaamde Payment Service Provider of PSP – het bedrijf dat zorgt voor de technische realisatie van de online betaling – worden aangerekend. De prijs die de gebruiker aan ons moet betalen zodat wij een dienstencheque kunnen aanmaken is wettelijk vastgelegd. Een dienstencheque bestaat naast de bijdrage van de gebruiker ook uit een subsidie, die we enkel kunnen toevoegen als wij van de gebruiker het volledige verschuldigde bedrag ontvangen hebben. Wanneer de kosten van de PSP worden afgehouden, ontvangen we minder dan het correcte bedrag op de rekening en mogen we zelfs geen dienstencheques aanmaken. We maken overigens geen enkele winst op de bestelling van cheques via online betaling.

Voor de duidelijkheid willen we een nuance aanbrengen bij wat recent in sommige media werd gemeld: er wordt geen vaste transactiekost aangerekend bij het gebruik van de online betaling. De door de PSP aangerekende kosten per bestelling zijn afhankelijk van het aantal bestelde dienstencheques en het gehanteerde betaalmiddel. Hieronder geven we een paar voorbeelden.

Wat u moet weten is dat de door de PSP aangerekende transactiekost uit de volgende elementen bestaat:

  • een afwikkelingsvergoeding (dit is de vergoeding die aan de uitgever van de betaalkaart, dus VISA, Mastercard of Bancontact, betaald wordt voor elke transactie)
  • de bancaire kosten (dit zijn de kosten van de behandeling van de betaling door uw bank)
  • de commissiekost voor de PSP

Dit zorgt heel concreet voor de volgende transactiekosten :

Bancontact: 0,10 EUR per transactie en 0,5% van het totale bedrag van de bestelling

Voorbeeld: Voor een online betaling met Bancontact van 10 dienstencheques met een waarde van 9 EUR betaalt de gebruiker 0,10 EUR voor de transactie én 0,5% van de bestelling van 90 EUR, of nog 0,45 EUR, voor een totale transactiekost van 0,55 EUR.

Mastercard/Visa: 0,10 EUR per transactie en 1,05% van het totale bedrag van de bestelling

Voorbeeld: Voor een online betaling 10 dienstencheques met een waarde van 9 EUR betaalt de gebruiker dus 0,10 EUR voor de transactie én 1,05% van 90 EUR, of nog 0,95 EUR voor een totale transactiekost van 1,05 EUR.

We begrijpen heel goed dat gebruikers dit een dure zaak vinden en moeilijk begrijpen dat moderne betaalmiddelen extra kosten. We zijn daarom actief de verschillende marktmogelijkheden aan het bestuderen inzake online betaling. We hopen dat dit zal resulteren in goedkopere en gebruiksvriendelijke oplossingen voor onze gebruikers.

Initiatief in de schijnwerper : actie Dienstenaanhuis

In 2018 wil Dienstenaanhuis vol inzetten op de elektronische dienstencheques.

Omdat elke overschakeling een stap vooruit is voor de ganse organisatie, stelt Dienstenaanhuis daar ook iets tegenover.  Zij gaan de volgende uitdaging aan:

Dienstenaanhuis stort 1 euro voor :

  • elke klant die omschakelt van papieren naar elektronische dienstencheques
  • elke nieuwe klant die opstart en kiest voor elektronische dienstencheques

 tussen 01 maart 2018 en 30 juni 2018 aan:

 think pink

EN

De regio die het meeste mensen heeft overtuigd om over te schakelen (procentueel) mag  twee goede doelen kiezen die zullen worden gesponsord in 2019

Om deze actie kracht bij te zetten heeft Dienstenaanhuis ook tal van extra zaken ondernomen:

–          Elke kantoorverantwoordelijke belt elke dag 5 klanten en 1 huishoudhulp op om heb te overtuigen over te schakelen naar EDC

–          Elke klant die nog met papieren cheques werkt krijgt een brief van zijn/haar huishoudhulp met de kadering van de actie gekoppeld aan Think-Pink, de vraag om over te schakelen, de voordelen van elektronische dienstencheques, de folder rond hoe overschakelen én een papieren overschakelformulier. Klanten kunnen ervoor kiezen om dit elektronisch te wijzigen of het papieren formulier op te sturen

–          Elke huishoudhulp krijgt zelf ook een brief om hen te wijzen op de voordelen die elektronische cheques hebben voor hen, en de voordelen voor de klanten, zodat zij ook actief mee de klanten kunnen overtuigen.

–          De actie wordt ook zichtbaar gemaakt via affiches in de kantoren, aangepaste e-mailhandtekeningen, ballonnen en vlaggen van Think-Pink, website, sociale media, etc.

–          Er wordt een maandelijkse tussenstand opgemaakt om de competitie wat aan te zwengelen tussen de verschillende regio’s.

–          Er wordt een soort van FAQ en argumentatielijst opgesteld voor de kantoorverantwoordelijken waaruit ze inspiratie kunnen putten om moeilijk overtuigbare klanten alsnog te overtuigen van de voordelen van elektronische cheques.

Thinkpink Dienstenaanhuis

Een terugblik op de verschillende EDC acties

Van een federaal dienstenchequesysteem naar een geregionaliseerd dienstenchequesysteem. Het is ondertussen reeds 2 jaar geleden. In die periode heeft Sodexo, in samenwerking met de Vlaamse Overheid, een aantal initiatieven gelanceerd met het oog op een optimalisering van het gebruik en het beheer van elektronische dienstencheques. Met resultaat, want het percentage elektronsiche dienstencheques werd sindsdien verdubbeld. Historisch gezien een meer dan puike evolutie.

Deze acties steun(d)en vooral ook op de input van jullie, de erkende ondernemingen. Via enquêtes, workshops, gesprekken en overlegplatformen kregen wij een zicht op jullie behoeften, noden en bekommernissen. Zonder jullie was dit dus niet mogelijk geweest.

En acties hebben wij ondernomen! Voor een terugblik kunnen jullie hier een zicht krijgen op de verschillende genomen initiatieven:

Acties en ontwikkelingen EDC

Wij zijn samen met jullie en de Vlaamse Overheid overtuigd van de vele voordelen van het elektronische systeem en gaan dan ook graag verder met jullie de uitdaging aan om gebruikers attent te maken op het nut van dit systeem, rekening houdend met de bestaande aandachtspunten. Doen we samen verder!

 

Initiatief in de schijnwerper: Actie Familiehulp – traktatie voor de huishoudhulpen!

Bij Familiehulp dienstencheques zijn ze ervan overtuigd dat hun huishoudhulpen een grote rol kunnen spelen in het mee overtuigen van klanten om over te schakelen naar EDC. Sinds april 2017 stellen ze op kwartaalbasis aan de huishoudhulpen cijfers ter beschikking van het aantal EDC-gebruikers in hun specifieke regio. De huishoudhulpen die in deze regio werkzaam zijn en het EDC-cijfer van april 2017 met 10% omhoog krijgen ontvangen een lekkere traktatie op het regionale wijkmoment. Ondertussen konden ze in het najaar van 2017 reeds de helft van de teams trakteren met koffiekoeken, chocolaatjes, een lekker ontbijtje,.. omdat zij op enkele maanden tijd hun EDC-% met 10% konden verhogen. Voor de resterende teams staat de traktatie klaar want in het voorjaar 2018 passeren ook zij de kaap van 10% stijging. Tips om klanten te overtuigen worden gretig uitgewisseld, bij Familiehulp blijven ze de regionale cijfers nauw opvolgen en er staan ook weer enkele nieuwe acties gepland.

sdr
sdr

CAMPAGNE #ikvolgdeevolutie

Sinds eind november loopt de campagne  #ikvolgdeevolutie. Het doel?  Het gebruik van elektronische dienstencheques aanmoedigen!

Via mailings, facebookposts en een specifieke website informeren we uw klanten op een ludieke manier. Want elektronisch is gebruiksvriendelijk, milieuvriendelijk en veilig !

Wie tussen eind november en 18 december overstapte naar elektronisch kon samen met de huishoudhulp een iPhone 8 winnen. Dergelijke acties voor gebruikers zetten wij verder in 2018.

Maar ook uw medewerkers kunnen een leuke prijs winnen als jullie zoveel mogelijk klanten overtuigen van de  elektronische dienstencheque.

Hoe verloopt de campagne concreet ? Bekijk de webinar en doe mee !

 

Actie Solidariteit voor het Gezin: 500 klanten schakelen dankzij fietswedstrijd over naar elektronische dienstencheques

Solidariteit voor het Gezin lanceerde half juli een wedstrijd waarbij klanten 1 van 4 elektrische fietsen konden winnen, op voorwaarde dat zij elektronische dienstencheques gebruikten. 2347 klanten waagden hun kans. Maar liefst 500 van hen hadden voordien papieren dienstencheques en kozen in de wedstrijd-periode resoluut voor de elektronische variant van de dienstencheques. 4 klanten werden geloot en ontvingen hun prijs. Dankzij deze succesvolle actie en andere maatregelen klokte Solidariteit voor het Gezin eind 2017 af met 61% edc-gebruikers. Solidariteit voor het Gezin blijft ook de komende jaren inzetten op digitalisering en ecologie.

Onderneemt u als erkende onderneming ook specifieke acties die tot een hoger % elektronische dienstenchequegebruikers leiden ? Laat het ons zeker weten!

Bestelmodule Beveiligde Zone: welk type dienstencheques ontvangt de gebruiker ?

Bestelmodule Beveiligde Zone

Zoals u weet kan een gebruiker vandaag gebruik maken van onze bestelmodule, beschikbaar via zijn Beveiligde Zone. Deze bestelmodule laat de gebruiker toe om dienstencheques te bestellen via de online betaalmodule of specifieke instructies te ontvangen voor het plaatsen van een overschrijving.

Voorkeur type dienstencheques (elektronisch of papier) in profiel gebruiker

Elke gebruiker beschikt over een welbepaalde voorkeur van type dienstencheque binnen zijn persoonsgegevens. Deze voorkeur kan hij aangeven bij inschrijving. Hij kan deze voorkeur ook steeds aanpassen via zijn persoonsgegevens in de Beveiligde Zone. Sodexo baseert zich op deze voorkeur bij de verwerkingen van bestellingen.

Type dienstencheques wijzigen bij bestelling

Tijdens het bestelproces via de bestelmodule, kan de gebruiker er uitzonderlijk voor opteren om voor een welbepaalde bestelling een ander type dienstencheques te bestellen. Zo niet wordt het type dienstencheques aangemaakt die als voorkeur werd aangegeven in zijn persoonsgegevens.

Voorbeeld: een gebruiker heeft binnen zijn persoonsgegevens de voorkeur “papier” aangegeven, maar geeft bij een bestelling via de bestelmodule aan elektronische dienstencheques te willen ontvangen.

Opgelet: Opteren voor een ander type dienstencheques bij een bestelling via de bestelmodule, betekent niet dat de gebruiker definitief het gewenste type dienstencheques aanpast. De voorkeur wordt hier niet door gewijzigd. Indien de gebruiker zijn voorkeur wenst te wijzigen, en bijv. in het vervolg steeds elektronische dienstencheques wenst te ontvangten, dient hij zijn voorkeur te wijzigen via zijn persoonsgegevens in de Beveiligde Zone.

Gemakkelijker logingegevens opvragen

Vanaf nu kunnen uw klanten gemakkelijker hun logingegevens voor de Beveiligde Zone opvragen. Zo hoeven ze bijvoorbeeld niet langer een chequenummer of de BIC code in te geven om hun logingegevens van de Beveiligde Zone te ontvangen.

Gemakkelijk overschakelen naar elektronische dienstencheques!

Uw klanten hebben dus gemakkelijker toegang tot hun Beveiligde Zone om zelf over te schakelen naar de elektronische dienstencheque:

1. In de beveiligde zone, ga naar “Persoonsgegevens” 

2. Klik op “De gegevens wijzigen“ onderaan de pagina 

3. Selecteer “elektronisch” als betaalmiddel en 

4. Klik op “opslaan”

Online formulier niet meer beschikbaar vanaf 1 november

Daarom zal het online formulier om over te schakelen naar elektronische dienstencheques vanaf november 2017 niet meer beschikbaar zijn.

Om over te gaan naar elektronische dienstencheque, kunnen uw klanten eenvoudig zelf hun profiel aanpassen in de Beveiligde Zone of gebruik maken van het papieren formulier.

Percentage van uitgegeven elektronische dienstencheques voor het eerst boven de 50 %

In de maand juli waren 52,6 % van de uitgegeven dienstencheques elektronisch. Hiermee wordt voor het eerst de belangrijke psychologische grens van 50 % overschreden ! Aan de start van het nieuwe regionale dienstenchequesysteem ging het nog om een percentage van om en bij de 28%. Teken dus dat de inspanningen van de verschillende actoren vruchten afwerpen !

Laat ons alvast op dit elan verder gaan!

Voor een volledig overzicht, kunnen jullie hieronder ook de percentages per provincie vinden :

Provincie % E-DC
Antwerpen 58,91%
Limburg 46,05%
Oost-Vlaanderen 58,06%
Vlaams-Brabant 47,10%
West-Vlaanderen 47,72%

 

 

Online formulier om over te schakelen naar elektronisch

Ondervinden uw klanten moeilijkheden bij het overschakelen naar de elektronische dienstencheque?

Dankzij het nieuwe online formulier kunnen zij nu heel eenvoudig overschakelen, zonder eerst te moeten inloggen in de Beveiligde Zone.

Sodexo zorgt voor de overschakeling!

Uw klant kan vandaag dus via verschillende kanalen overschakelen: