Doorgeven van vakantieperiode door de gebruiker in de Beveiligde Zone

Zoals u weet wordt het overgrote deel van de elektronische prestaties vandaag automatisch bevestigd. Prestaties die ingegeven worden door de huishoudhulp of door de erkende onderneming worden automatisch bevestigd na verloop van maximum 9 werkdagen.

Wij krijgen af en toe vragen van erkende ondernemingen in verband met prestaties die na verloop van 9 werkdagen nog niet bevestigd werden.

Dit kan het gevolg zijn van:

 • een prestatie die gewijzigd werd (bijv. bij betwisting door de gebruiker)
 • een periode van afwezigheid, ingegeven door de gebruiker

In het tweede geval geeft de gebruiker een periode van afwezigheid in, in de Beveiligde Zone. Dit zorgt ervoor dat de periode van automatische bevestiging verlengd wordt met deze periode van afwezigheid.

Opgelet: dit betekent niet dat de huishoudhulp tijdens deze periode niet bij de gebruiker moet werken. Dit laat de gebruiker wel toe om bij thuiskomst de modaliteiten van de prestatie kan nagaan vooraleer hij deze bevestigt.

Sodexo vraagt bij het opgeven van deze periode van afwezigheid steeds dat de gebruiker zijn erkende onderneming hierover dient  in te lichten. Ook u als Erkende Onderneming kan uw klanten eraan herinneren dat periodes van afwezigheid steeds gemeld moet worden.

Bedankt voor jullie deelname aan de Webinars elektronische dienstencheques!

Zoals u hieronder reeds kon lezen konden jullie in juni deelnemen aan één van onze eerste 3 webinar sessies. Deze webinars hadden als onderwerp de elektronische dienstencheques. Zo’n 200 medewerkers van erkende ondernemingen hebben zich hiervoor ingeschreven.

Tijdens deze presentaties zijn we ingegaan op de verschillende tools en communicatiemiddelen van sodexo om u, uw klanten en uw werknemers te ondersteunen bij de overschakeling naar en het gebruik van elektronische dienstencheques.

Voordeel van deze webinars is dat u zich niet hoeft te verplaatsen! U hoeft zich enkel in te schrijven en op de webinar link te klikken om deel te nemen. Tijd gespaard dus!

 • 97% van de deelnemers vindt de webinar voor herhaling vatbaar
 • 75% van de deelnemers vindt dat de inhoud van de webinar vrijwel of volledig aan de verwachtingen voldoet, voor 3% van de deelnemers voldoet de webinar niet aan de verwachtingen
 • Iedereen toonde zich enthousiast om de blog hoogtijd.be snel te consulteren en/of te delen met collega’s !

Bedankt voor jullie reacties en vragen tijdens de sessies.!  Die info kunnen  we zeker gebruiken naar de toekomst toe!

Wij komen  graag even terug op een aantal veel gestelde vragen:

Wat wordt er gedaan bij klanten die geen email of computer hebben. Zoals het oudere publiek?
Voor dit publiek is de aftekenlijst, te vinden via de toolbox, zeer handig. De feedback die wij immers vaak kregen is dat zij zich zorgen maken om het feit dat zij niet aan de “virtuele” elektronische cheques kunnen en daarom niet steeds bereid zijn om over te schakelen naar elektronisch. Zij hebben namelijk liever iets in de hand. Met de aftekenlijst krijgen zij terug iets tastbaars en kunnen zij de prestaties tevens bevestigen via handtekening. Deze lijst kunnen ze dan ook bijhouden om de prestaties (en dus de betalingen die hier tegenover staan) op te volgen. Zij krijgen zo een waarborg dat de huishuidhulp gepresteerd heeft en dat hiervoor één of meerdere cheques werden toegekend.

 

Link naar de aftekenlijst: https://hoogtijdblog.files.wordpress.com/2017/04/recap-prest-nl.pdf

Klopt het dat bij wijzigen van een prestatie wel nog de bevestiging nodig is van de klant ?

 Dankzij de uitbreiding van de automatische bevestiging, worden sinds december 2016 tevens de prestaties die ingegeven worden door de erkende onderneming automatisch bevestigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de meeste prestaties na verloop van maximum 9 dagen verwerkt worden. Bij een wijziging van een prestatie door de erkende onderneming echter, in de meeste gevallen na betwisting door de gebruiker, moet de gebruiker echter de kans krijgen om deze gewijzigde prestatie uitdrukkelijk te bevestigen aangezien het hier om een prestatie gaat die verschilt van de initieel ingegeven prestatie.

Wij werken zowel met papieren als elektronische dienstencheques, toch merken wij dat klanten dit niet goed opvolgen (lege portefeuille, prestaties die manueel ingegeven werden worden niet bevestigd enz…) en dit brengt veel extra werk mee voor de erkende onderneming.

Sodexo en de Vlaamse overheid begrijpen dat dit een punt is dat in het verleden voor frustraties kon zorgen bij ondernemingen. Dat blijkt ook uit de onze studies, workshops, roadshows en overlegmomenten die wij met de sector organiseerden. Daarom werden in eerste instantie de beheermogelijkheden en de communicatie in de Beveiligde Zone van de gebruiker aangepast. Ook werd zoals hierboven reeds meegegeven, de automatische bevestiging uitgebreid.

Hier laten we het niet bij: om uw klanten nog beter te begeleiden, zullen wij ,dit jaar nog, een project uitrollen die ervoor zal zorgen dat uw klanten bijkomende notificaties krijgen in de Beveiligde Zone en de mobiele applicatie voor gebruikers. Indien de portefeuille leeg is of bijna leeg is, kan uw klant hiervan op de hoogte gesteld worden via een pop-up notificatie in de applicatie of een duidelijke herinneringsboodschap in de Beveiligde Zone. Dit geldt ook voor de prestaties die nog bevestigd moeten worden. Overtuig daarom ook zeker uw klanten om gebruik te maken van de mobiele app voor gebruikers!

Konden jullie  de webinars niet bijwonen of willen jullie de presentatie graag  delen met medewerkers ?

Open het document en sla ze op in uw bestanden! Webinar Promotie eDC Roadshow 2017

Of u kan de webinar tevens hieronder bekijken (vanaf min. 7:00) en opslaan :

 

 

Workshop API

Workshop rond API

Op 11 mei heeft Sodexo een workshop georganiseerd met betrekking tot de API die Sodexo in de toekomst wenst uit te rollen. Het is immers belangrijk dat wij dit zo goed als mogelijk implementeren op basis van jullie behoeften. Een 15-tal ondernemingen hebben deelgenomen.

Wij geven de conclusies van deze workshop graag aan jullie mee.

Wat is een API ?

Een API zorgt ervoor dat tussen het systeem van de erkende onderneming en het systeem van Sodexo op automatische wijze aan gegevensuitwisseling gedaan kan worden. M.a.w. wat u bijv. als erkende onderneming ingeeft in uw systeem, wordt ook automatisch in het systeem van Sodexo geplaatst.

Context:

Sodexo zal een API ontwikkelen voor  het Vlaamse Gewest, in het kader van het promoten van de elektronische dienstencheque.

De API heeft dus in eerste instantie als doel om voor jullie het beheer van elektronische dienstencheques te vereenvoudigen.

Sodexo zal werken met een gefaseerde aanpak:

In een eerste fase zullen een beperkt aantal basisfunctionaliteiten beschikbaar worden gesteld die vandaag ook al bestaan in de Beveiligde Zone. Deze functionaliteiten worden bepaald op basis van jullie input tijdens de workshop.

Zo kunnen wij evalueren in welke mate de API door jullie gebruikt worden, of er nog onvoorziene zaken opduiken, wat het soort support is waarvoor jullie Sodexo nodig hebben,….

Nadien bekijken we of en welke aanpassingen nodig zijn..

Rondvragen:

 • Wat verwachten jullie van API binnen het bedrijf? Wat zouden jullie hier concreet mee willen doen?
 • Gelet op de context, wat zijn voor de ondernemingen de belangrijkste functionaliteiten in het kader van het beheer van elektronische dienstencheques?

Op basis van deze rondvraag, werden de volgende functionaliteiten en priorisering geïdentificeerd door de aanwezige erkende ondernemingen:

 • Beheer van elektronische prestaties
 • Beheer van werknemers
 • Beheer van afgiftes

Sodexo is op basis van deze input gestart met de technische en functionele analyses. Zodra deze zijn afgerond, wordt er naar de erkende ondernemingen gecommuniceerd  omtrent de API en zullen de verdere acties nodig voor de implementering ondernomen worden.

Schrijf u nu in voor onze Nederlandstalige webinar elektronische dienstencheques!

In juni organiseren wij een aantal webinars. Onderwerp: de elektronische dienstencheques! 

Het volgende komt onder meer aan bod:

 • De huidige en toekomstige mogelijkheden en toepassingen voor ondernemingen, werknemers en gebruikers
 • Een toolbox met middelen die u kan gebruiken om uw klanten over te schakelen
 • Tips en tricks voor de omschakeling van uw klanten naar elektronisch

U kan via een live chat reageren en uw feedback meegeven.

Dinsdag 6 juni 2017 (15u-16u):
Schrijf hier in
Maandag 12 juni 2017 (13u-14u):
Schrijf hier in
Woensdag 21 juni 2017 (10u30-11u30):
Schrijf hier in

Deelnemen is zeer eenvoudig:

 • U klikt op de link en schrijft zich in
 • U ontvangt een bevestiging van een de inschrijving met de link om deel te nemen
 • Eens u op de webinar pagina bent, dient u mogelijk de Zoom applicatie te downloaden (gebeurt automatisch en snel) via “download & run Zoom”

Iedereen binnen uw bedrijf kan inschrijven, deel de informatie dus met zoveel mogelijk mensen!
De sessies zijn beperkt tot 100 deelnemers. Schrijf u dus snel in!
Indien nodig, organiseren we extra sessies.

Hopelijk tot dan!

INFO: Nieuwe inruilwaarde Vlaamse dienstencheques vanaf 1/06/2017

Niet specifiek voor enkel de elektronische dienstencheques, maar toch belangrijk: 
Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex werden de inruilwaarden van de dienstencheques aangepast. Deze nieuwe inruilwaarden zijn van toepassing op de cheques die aangekocht worden vanaf 1 juni 2017.